Vi mener, at fællesskab er vigtigt og vil derfor gerne invitere dig til at være med i vores fællesskab.

Adresselisten
Adresselisten er vores uformelle måde at vise, at vi er en del af kirken, på.
Vil du med på adresselisten, kan du kontakte Annette von der Lieth på annettelieth@hotmail.com.

Infomails
1 – 2 gange pr. måned sender vi en mail ud med nyt fra kirken, information om kommende arrangementer og inspirerende tanker om kirkens liv.
Er du ikke på adresselisten, men alligevel ønsker at modtage infomails, kan du kontakte mødelederen på en gudstjeneste, eller kirkens præst

Velkomstpizza
Vi afholder velkomstpizza for dig, der er ny eller for andre, der er interesserede i at finde ud af mere om, hvad Roskilde Vineyard er. En velkomstpizza består af gratis pizza, et oplæg om Roskilde Vineyards historie og værdier, samt et oplæg om Vineyardbevægelsens værdier.

Hvis du vil høre mere om eller deltage i en velkomstpizza, kan du kontakte vores præst, Simon Hoel Mortensen på 31 24 76 20 eller simonhoel@gmail.com.

Netværksgrupper
Vær, voks og virk i een af kirkens netværksgrupper. Læs mere her

Legestue
Hver tirsdag kl. 10-13 er der legestue i kirkens caferum for børn mellem 0-5 år. Her er der god mulighed for at mødes og danne relationer med andre småbørnsforældre og børn fra Roskilde. Der er god plads til at lege med det man har lyst til. Ca. 10.30 synger vi nogle sange og leger nogle lege. Herefter er der mulighed for at lave en lille kreativ aktivitet, lege og spise mad. ALLE er velkomne og det kræver ingen tilmelding. Medbring hjemmesko, da der kan være fodkoldt. Det er gratis, men vi skiftes til at tage lidt frugt med.

Kontakt evt. Solveig Mortensen på tlf.: 26271375 el. mail: solveigfj@yahoo.dk