Hvad er en blowerdoor test, og hvad måler den?

15. maj 2022 Slået fra Af rsadmin

En blowerdoor test er et diagnostisk værktøj, der bruges til at måle lufttætheden i en bygnings indpakning. Testen indebærer, at en bygning sættes under tryk eller trykløst ved hjælp af en blæser og måler mængden af luft, der siver ind eller ud. Resultaterne af blowerdoor testen kan bruges til at diagnosticere problemer med bygningens indpakning og til at identificere muligheder for at forbedre energieffektiviteten.

Blowerdoor test er en vigtig del af energirevisionsprocessen og kræves ofte i henhold til bygningsreglementer og energimærkningsprogrammer. De kan også bruges til at kontrollere nyopførte boligers og bygningers ydeevne.

Hvordan man forbereder sig til en blowerdoor test

Forberedelsen til en blowerdoor test er generelt minimal. Det vigtigste er at rydde området omkring den dør eller det vindue, der skal bruges til testen, samt eventuelle andre åbninger i rummet (f.eks. pejs, vinduer). Det er også vigtigt at sørge for, at alle døre og vinduer i bygningen er lukkede under testen.

En blower door-test udføres ved at montere en blæser i en udvendig dør eller et vindue og lukke det tæt. Blæseren tændes derefter, og trykket inde i bygningen øges eller sænkes. Ændringen i trykket får luften til at strømme gennem eventuelle revner eller huller i bygningens indpakning.

Resultaterne af en blowerdoor test

Blowerdoor tests er et værdifuldt værktøj til at diagnosticere problemer med en bygnings indpakning og til at identificere muligheder for at forbedre energieffektiviteten. Det er dog vigtigt at bemærke, at resultaterne af en blowerdoor test skal fortolkes i lyset af andre faktorer, f.eks. bygningens alder og type. I nogle tilfælde kan en høj cfm-aflæsning skyldes dårlig konstruktion eller design, mens den i andre tilfælde blot afspejler, at bygningen er ældre og ikke er lige så lufttæt som nyere bygninger.

Hvad skal du gøre, hvis dit hjem ikke består en blowerdoor test?

Hvis dit hjem ikke består en blower door-test, er det vigtigt at drøfte resultaterne med en kvalificeret energirevisor eller en specialist i bygningspræstationer. De vil kunne hjælpe dig med at fortolke testresultaterne og anbefale de næste skridt. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage yderligere test for at diagnosticere årsagen til problemet. I andre tilfælde kan revisoren anbefale enkle ændringer, der kan forbedre boligens lufttæthed, som f.eks. at tætne døre og vinduer eller forsegle revner og huller i huset. Der er en masse fifs og værktøjer til at bestå en blowerdoor test. Tal med din nærmeste fagmand og udbedre problemet så snart du kan!