Vi tror på, at bøn er samvær med Gud. Når vi beder, taler vi til Gud og lytter til, hvad han siger til os.

Bønnen giver os mulighed for at fortælle Gud om, det vi er bekymret over og det vi længes efter. Bøn er også en fantastisk mulighed for at sige tak til Gud for alle de gode ting, han har givet os.

Bøn for hinanden
I Roskilde Vineyard beder vi også for hinanden. Når vi beder sammen kan vi støtte hinanden i vores samvær med Gud og længsel efter ham.

Når vi beder for hinanden, lægger vi ofte en hånd på skulderen af den, vi beder for. Har du ikke lyst til dette, kan du blot sige det – bønnen virker fint alligevel.

Du kan altid blive bedt for i slutningen af vores gudstjenester eller i netværksgrupperne i ugens løb.